خانه / دانش / انسان شناسی

انسان شناسی

تکنولوژی رفتار، جستار در فهم اخلاق

تکنولوژی رفتار، جستار در فهم اخلاق پژوهش و نگارش از :  ناصر سعادت نیا مقدمه جهانی که در آن به سر می بریم، به گونه های متفاوت قابل تعریف است، جهان فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و جهان علمی. انسان با کردار های ذهنی و فیزیکی جهانی را که زیبنده آن است می سازد و در آن زندگی میکند. رفتار های ساده، ...

ادامه مطلب »