خانه / درباره رسانه فرهنگستان

درباره رسانه فرهنگستان

رسانه‌ی فرهنگستان، نخستین و یگانه رسانه‌‌ی ویژه‌‌ی روی‌دادهای فرهنگی در افغانستان است که در سال |۱۳۸۷| خورشیدی بنیاد نهاده‌ شد. این رسانه در روشنایی قانون رسانه‌ها با باورمندی به اصل آزادی بیان فعالیت می‌کند. آنچه در هسته‌ی تکاپوی فرهنگستان می‌تپد، تقویت مردم‌گرایی و رعایت آزادی‌هایی است که حق مسلم انسان تعریف شده‌اند. از همین‌رو، این رسانه موضوعات هم‌سو با فرهنگ را در بخش‌های داخلی و بین‌المللی، با درنظرداشت مسائل اومانیستی پوشش می‌دهد.
فرهنگستان در بخش‌های: سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، ورزش و فن‌آوری به‌گونه‌ی آزاد، بی‌طرف و انتقادی فعالیت می‌کند.

اهداف
فرهنگستان متعهد به بازتاب صدای تمام شهروندان افغانستان است. هدف این رسانه روشنگری است و از این دریچه اطلاعات دقیق، مستند، متوازن و بی‌طرفانه برای مخاطبان ارائه می‌دهد. حوزه‌ی مورد تمرکز فرهنگستان، هویت فرهنگی افغانستان است.

مأموریت
فرهنگستان، مأموریت خود را آگاهی‌دهی به مردم، تقویت آزادی بیان، ثبت، نگارش و بایگانی رویدادها و اخبار افغانستان تعریف کرده است تا منبعی سرشار از واقعیت‌های کشور جهت ارجاع پژوهندگان باشد.

فعالیت
فرهنگستان در حال حاضر به صورت آنلاین نشرات دارد. مطالب آن با کیفیت عالی در قالب‌های: خبر، گزارش، تحلیل، گفت‌وگو و گزارش‌های چندرسانه‌ای از طریق وب‌سایت و حساب‌های این رسانه در شبکه‌های اجتماعی به دسترس مخاطبان آن قرار می‌گیرد.

فرهنگستان، آیینه‌ی قدنمای افغانستان!


آدرس الکترونیکی فرهنگستان:
farhangistan777@gmail.com