خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / متن توافقنامه دولت با حزب اسلامی حکمتیار
متن توافقنامه دولت با حزب اسلامی حکمتیار

متن توافقنامه دولت با حزب اسلامی حکمتیار

متن توافقنامه دولت با حزب اسلامی حکمتیار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین والصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی آله واصحابه اجمعین
از آنجائیکه خاتمه عاجل جنگ، استقرار صلح پایدار، تامین امنیت و عدالت در افغانستان از خواسته‌های اساسی ملت بوده و متضمن استقلال وترقی کشور می باشد، مسئولیت فرد فرد این کشور و تمامی اقشار سیاسی مطرح درقضایای کشور است تا دست به هم داده و در راه تحقق این اهداف مشترکاً کار نمایند.
درک وضیعت کنونی در کشور ایجاب می‌نماید تا عامل جنگ تحمیلی، بی ثباتی، بی‌امنی‌ها و بی عدالتی‌های از میان برداشته شوند و با هر آنچه وحدت ملی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را تهدید کند، مشترکاً مبارزه صورت گیرد. نظام در خدمت مردم و مورد حمایت‌شان قرار داشته باشد، قانون اساس کشور و تمامی ارزش‌های اسلامی و ملی از سوی تمام نهادهای سیاسی واجتماعی محترم شمرده شود.
با توجه به این اهداف، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی بر مواد ذیل به توافق رسیده‌اند.

فصل اول
اصول اساسی
ماده اول:
دو طرف با ایمان مستحکم وتزلزل ناپذیر به الله متعال و اعتقاد راسخ به دین مقدس اسلام، خود را به پیروی بلاقید و شرط از اساسات والای این دین مکلف دانسته و آن را نصب العین خویش قرار می‌دهند.
ماده دوم:
دوطرف معتقد اند که اصول و رهنمودهای دینی پایه اصلی تمام قوانین و اجرات دولتی خواهد بود، همانگونه که ماده‌های دوم و سوم قانون اساسی کشور نیز بر آن تاکید دارد که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین مقدس اسلام بوده و در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده سوم:
طرفین باور دارند که احاد ملت در برابر قانون مسوولیت داشته و قانون ضامن تأمین حقوق هر تبعه افغانستان چه مرد و چه زن بوده؛ افغانستان واحد و یک پارچه به همه اقوام و مردم غیور این سرزمین تعلق داشته و حاکمیت ملی حق مسلم ملت می‌باشد که آن را به طور مستقیم و یا توسط نمایندگان منتخب خویش اعمال می‌نماید.
ماده چهارم.
در حالی که تحکیم حاکمیت ملی و تأمین منافع علیایی کشور هدف مشترک دو طرف است و هر دو طرف باور دارند که افغان‌ها می‌توانند از طریق این وحدت و همبستگی، بحران ناشی از جنگ را مهار و با تهدیدها مقابله نمایند اما در رابطه به خروج نیروهای نظامی خارجی دو طرف دیده خود را دارند. در حالی که دو طرف به تعهدات خویش در این موافقتنامه و اصول مندرج آن التزام کامل دارند، حزب اسلامی افغانستان خواهان تقسیم اوقات معقول برای خروج قوای خارجی می‌باشد.
فصل دوم
تعهدات جانیبین
بخش اول: تعهدات جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان
ماده پنجم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان تضمین می‌کند که متصل با امضای این موافقتنامه، از شورای امنیت سازمان ملل متحد و تمامی دول و نهادهای ذیربط، به خاطر قطع دایمی جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در افغانستان، تمام تحریم‌های در مورد حزب اسلامی افغانستان، رهبری و اعضای ان وضع گردیده در اسرع وقت برداشته شوند، همچنان دولت افغانستان مکلف است تا در این راستا با استفاده از تمامی امکانات تلاش‌های همه جانبه را بخرچ دهد تا هرنوع تعزیرات موجود بالای رهبر و اعضای حزب اسلامی در اسرع وقت ازمیان برداشته شود.
ماده ششم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان همزمان با امضای این موافقتنامه رسما اعلام می‌دارد که رهبر محترم حزب اسلامی افغانستان و دیگر شخصیت‌های برجسته آن می‌توانند در هر جای از این کشور که خواسته باشند در مطابقت به قوانین کشور آزادانه زندگی نمایند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را مکلف به تامین شرایط لازم و مساعد باری تحقق این مامل می‌داند.
ماده هفتم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد که رسما اعلام نماید که حق فعالیت سیاسی حزب اسلامی را در تمامی ابعاد سیاسی واجتماعی در مطابقت در پر تو قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته و در تحقق آن همکاری همه جانبه نموده و حزب اسلامی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری، پالمانی و ولایتی، ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها اشتراک نموده و نامزد داشته باشد.
ماده هشتم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد تا در مشوره با نهاد های سیاسی، مدنی و دولتی کشور زمینه را جهت اصلاح بیشتر روند انتخابات آماده ساخته و طرح‌های مشخص را در زمینه ارایه نماید.
همچنین دولت متعهد می‌گردد که زمینه را برای حضور حزب اسلامی افغانستان در روند اصلاحات نظام انتخاباتی فراهم سازد. دولت در مشوره با تمام نهادهای ذیربط متعهد به تعدیل نظام انتخاباتی مبتنی بر نظام انتخاباتی متناسب حزبی می‌باشد. همچنان در ساختارهای انتخاباتی حضور حزب اسلامی افغانستان در مطابقت با قانون چون بقیه احزاب سیاسی می‌باشد. تفصیل و چگونگی تحقق این ماده به کمیسیون مشترک و در نهایت امر به جلسه و توافق رهبری دولت و حزب اسلامی محول می‌گردد.
ماده نهم:
رهبر جهادی افغانستان محترم گلبدین حکمتیار از طرف رییس جمهور اسلامی افغانستان طی فرمانی خاص بخاطر تامین صلح در کشور و تلاش‌های‌شان برای آزادی افغانستان مورد اعزاز واحترام خاص قرار می‌گیرد. چگونگی پرتوکول این مامول از طرف شورای عالی صلح در تفاهم به هیئت حزب اسلامی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می‌گردد.
ماده دهم:
رهبر حزب اسلامی می‌تواند دو یا سه محل مناسب را برای اقامت خویش در افغانستان انتخاب نموده و دولت تدابیر لازم امنیتی و هزینه معقول را برای‌شان فراهم می‌سازد. چگونگی جزئیات تدابیر لازم توسط کمیسیون مشترک اجرائیوی که برای تطبیق این موافقتنامه ایجاد می‌گردد، تنظیم خواهد شد.
ماده یازدهم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصونیت قضایی رهبر واعضای حزب اسلامی را در رابطه با اقدامات سیاسی و نظامی گذشته، با امضا و در مطابقت با این موافقتنامه تضمین می‌نماید.
همچنان دولت اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد که زندانیان و اسرای مربوط به حزب اسلامی افغانستان به دلایل فعالیت‌های سیاسی و نظامی زندانی‌شده‌اند و دعوای حق العبدی علیه‌شان وجود نداشته باشد، به‌رویت لست توافق شده در کمیسیون اجرایی از طریق کمیسیون خاص عدلی با عضویت نماینده حرب اسلامی به زودترین فرصت ممکن که بیشتر از دو ماه نباشد رها سازد. حزب اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد تا افراد رها شده حزب اسلامی،به میدان جنگ علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نرفته و به هیچ گروه مسلح غیرقانونی و تروریسیتی نپیوندند. نظارت برین روند و حل و فصل هرنوع اختلاف در این رابطه به کمیسیون مشترک اجرائیوی با حسن نیت راجع می‌گردد.
ماده دوازدهم:
به منظور استحکام هر چه بیشتر حکومت وحدت ملی و جهت ایجاد فضای اعتماد میان دولت و حزب اسلامی افغانستان، رهبری دولت جمهوری افغانستان متعهد می‌گردد که حضور رهبری حزب اسلامی افغانستان را در روند مشورتی برای تنظیم و تحقق سیاست های مهم دولتی و کشوری تامین نماید.
ماده سیزدهم:
دولت جمهوری افغانستان خود را موظف می‌داند تا شرایط لازم را برای حضور و مشارکت حزب اسلامی افغانستان در نهادهای دولتی در مطابقت با قانون فراهم سازد.چگونگی چهارچوب مناسب و قابل قبول برای تحقق این مامول از سوی کمیسیون اجرایویی مشخص و جهت تصمیم نهایی به جلسه رهبری دولت و رهبری حزب اسلامی افغانستان محول می‌گردد.
ماده چهاردهم:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد تا در مطابقت با قانون، افراد و قوماندانان واجد شرایط حزب اسلامی افغانستان را که علاقمند به خدمت باشند جذب نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نماید.
همچنان جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا زمینه ادغام قانونی با عزت، مصئون و پایدارشان را در جامعه تامین نماید.چگونگی تحقق این ماده از طریق کمیسیون مشترک اجرائیوی تنظیم می‌گردد.
ماده پانزدهم:
دوره انفصال آنعهده از مامورین و افسران حزب اسلامی افغانستان که قبلآ در ادارات دولتی خدمت نموده و منفصل شده اند، در صورتی‌که بتوانند اسناد قانونی و یا اثباتیه ارایه نمایند در مطابقت با قانون به دوره خدمت آن‌ها محسوب شده و جذب مجدد و یا تقاعد آن‌ها بر اساس شرایط قانونی صورت می‌گیرد.
ماده شانزدهم:
دولت جمهوری افغانستان متعهد می‌گردد تا برای حل مشکلات مهاجرین کمپ نصرت مینه و سایر مهاجرین افغان مقیم پاکستان و ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت و پایدارشان به وطن اقدامات همه جانبه را به شمول تهیه زمین برای سرپناه با امکانات لازم در کابل و سایر ولایات کشور روی دست گیرد. درین راستا، دولت جمهوری افغانستان متعهد می‌گردد تا در گام نخست زمینه عملی عودت داوطلبانه در حدود بیست هزار خانواده مهاجر را به کمک جامعه جهانی بین الملل مساعد سازد. همچنان دولت جمهوری افغانستان در جهت رسیدگی به بازماندگان شهدا و معلولین حزب اسلامی افغانستان مانند سایر شهدا و معلولین کشور اقدامات لازم را روی دست می‌گیرد. چگونگی اعمال این برنامه توسط کمسسیون مشترک اجرائیوی تثبت و تنظیم خواهد شد.
ماده هفدهم:
برگشت آنعده از شخصیت‌ها و منسوبین حزب اسلامی که در خارج از کشور زندگی می‌نمایند در مطابقت با این موافقتنامه صورت می‌گیرد.
بخش دوم تعهدات حزب اسلامی افغانستان
ماده هجدهم:
بعد از اعلان رسمی این موافقتنامه از سوی شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان رسما اعلام می‌نماید که بخاطر مصالح علیای کشور و قطع دایمی جنگ و خشونت و تامین صلح پایدار به عنوان حزب مهم سیاسی در کشور فعالیت نموده، قانون‌اساسی کشور را رعایت، آتش بس دایمی را برقرار و هر نوع تحریکات نظامی‌اش را متوقف در مطابقت با پلان و جدول زمانی کمسیون مشترک اجرانیوی و به اساس معلوماتی که بعد از امضأ این سند از سوی حزب اسلامی افغانستان ارایه می‌گردد، تشکیلات نظامی خویش را منحل می‌سازد. همچنان حزب اسلامی افغانستان متعهد می‌گردد تا آنعده اسرای که در قید اسارت شان بسر می‌برند را با امضای این موافقتنامه به اسرع وقت رها تسلیم دولت افغانستان نمایند. دولت جمهوری افغانستان تدابیر لازم را برای امنیت افراد حزب اسلامی افغانستان روی دست می‌گیرد.
ماده نوزدهم:
حزب اسلامی افغانستان متعهد است که بعد از امضای این توافقنامه اعلان نماید که هیچ‌گونه رابطه با گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مسلح غیرقانونی برقرار ننموده و از ایشان حمایت نمی‌کند.
ماده بیستم :
حزب اسلامی افغانستان خود را متعهد می‌داند تا به عنوان یک حزب سیاسی در امر دفاع و تامین امنیت پایدار در سراسر کشور با دولت متحدانه همکاری نموده و به عنوان یک حزب رسمی سیاسی دفاتر خود را در مرکز و ولایات فعال می‌سازد.
ماده بیست و یکم:
حزب اسلامی افغانستان آمادگی کامل دارد تا با درک مسولیت‌های دینی و تاریخی‌اش در جهت تامین صلح و ثبات دایمی در افغانستان تلاش کند و در این راستا از تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت نماید.
فصل سوم
متفرقه
ماده بیست و دوم:
این موافقتنامه به حیث سند معتبر رسمی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان با مدیریت و ساطت شورای عالی صلح افغانستان از تاریخ امضاء آن دارای اعتبار بوده و قابل اجرا می‌باشد. هر تغییری که بعد از امضا این سند توسط یک از طرفین تقاضا می‌شود باید به شکل کتبی وبعد از موافقت هردو طرف وارد این سند گردد.
ماده بیست سوم:
به منظور نظارت و تحقق همه جانبه این موافقتنامه، هر دوجانب به ایجاد بک کمیسیون مشترک اجرائیوی که از نمایندگان با صلاحیت شان تشکیل می‌گردد، موافقت می‌نمایند. کمیسیون یاد شده در هماهنگی با شورای عالی صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت های خود را انجام می‌دهد.
ماده بیست و چهارم:
در صورت بروز هرنوع اختلاف ممکن در تطبیق این موافقتنامه طرفین اختلاف مذکور را از طریق مشورت و مذاکره های دوستانه و با حسن نیت در کمیسیون مشترک که اعضای آن از جانب هر دو طرف تعیین می‌گردند حل می‌نمایند.
ماده بیست و پنجم:
این توافقنامه در سه فصل و بیست و پنج ماده به تاریخ (۲۰ سنبله ۱۳۹۵) (۱۰ سپتمبر ۲۰۱۶) توسط طرفین به امضا رسید.
والله ولی التوفیق
رییس هیت شورای عالی صلح، مولوی عطاءالرحمان سلیم
رییس هیت حزب اسلامی افغانستان، مهندس محمد امین کریم
نماینده دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، محمد حنیف اتمر
رییس شورای عالی صلح، پیر سید احمد گیلانی
رییس جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی
امیر حزب اسلامی افغانستان، انجینر گلبدین حکمتیار

۲۱٫۰۹٫۲۰۱۶

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*