خانه / آرشیو برچسب: مجموعه شعری

آرشیو برچسب: مجموعه شعری

برهنه گی شعر و بی‌تکلفی واژه‌ها

مجموعه‌ی شعر از پایتخت خواب

نگاهی به مجموعه‌ی شعر ی «از پای‌تخت خواب» می‌دانیم که گذشته از تعریفی که برای یک موضوع ادبی و یا یک نوع ادبی در نظر گرفته می‌شود، هموار نگاه یا تعریف دیگری هم وجود دارد. آن نگاه و آن تعریف نوع برداشت هر مخاطب از آن است. در کل یک نگاهی که به این مقوله وجود دارد این است که ...

ادامه مطلب »