خانه / خبرها / معرفی کتاب ”همدلی” و ترجمه اشعار استاد لطیف ناظمی به زبان روسی در کتاب همدلی

معرفی کتاب ”همدلی” و ترجمه اشعار استاد لطیف ناظمی به زبان روسی در کتاب همدلی

 

 معرفی کتاب ”همدلی” و ترجمه اشعار استاد لطیف ناظمی به زبان روسی 

“همدلی” کتابی است که در سپتامبر سال ۲۰۱۴ در مسکو در نشرات ”نیکیتینسکیخ واروت” اقبال نشر یافت۰

این اثر باارزش شامل اشعار و رباعیات انتخابی شاعر فرزانه وشخصیت ممتاز فرهنگی افغانستان جناب داکتر لطیف ناظمی با ترجمه به زبان روسی، اشعار و رباعیات انتخابی شاعر شهیر و رباعی سرای جمهوری فدراسیون روسیه جناب ادوارد خندیوکوف با ترجمه به زبان پارسی است،که بصورت نظم از زبان فارسی به زبان روسی وبرعکس برگردان شده است۰

گزارنده گان رحمت الله روند و ادوارد خندیوکوف در ترجمه اشعار ورباعیات استاد ناظمی از زبان فارسی به روسی مساعی بس شایانی به خرچ دادند وبرخلاف آرای نظریه پردازان ترجمه که معتقد اند شعر را نمی توان به شعر ترجمه کرد،از عهده این امر بخوبی برآمده اند،که زحمات رحمت الله روند وادوارد خندیوکوف در برگردانی متون اشعار ورباعیات از فارسی به روسی وبرعکس وکوشش جناب خندیوکوف که این اشعار و رباعیات را به حله نظم درآورده ،قابل تحسین وتمجید است۰

“همدلی” نخستین اثر مدون است که ترجمه اشعار فارسی به روسی واشعار روسی به فارسی توسط یک گزارنده ( رحمت الله روند) بصورت شعردرآن بازتاب یافته است۰جالب این است که اصل شعر وترجمه آن یا دریک برگ پهلوی هم قرار دارند یا در دوبرگ در مقابل هم، که خواننده به آسانی میتواند ارجینال و برگردان را بدون زحمت باهم سر دهد

کتاب ”همدلی” با قطع وصحافت زیبا،دیزاین ومیناتوری قشنگ با پوششی به رنگ جگری (سرخ روشن)با اهتمام ومساعدت مالی ادوارد خندیوکوف به چاپ رسیده است ،که در تقریظ آن اتحادیه نویسنده گان فدراسیون روسیهچنین می نویسد:

”در این کتاب اشعار وترجمه اشعار ادوارد خندیوکوف ،بهترین سروده های پسین او بازتاب یافته است۰ادوارد خندیوکوف در سبک رباعی سرایی خلاقیت شایانی از خود نشان داده است،که هرشاعروحتا شاعران مبتکر وماهر نمی توانند به چنین مهارتی دست یابند۰این اثر در نتیجه سهمگیری شاعر عالی مقام وممتاز افغانستان داکتر لطیف ناظمی و اشتراک رحمت الله روند گزارنده مجرب از نگاه شکل و مضمون  بی نظیر است۰کتاب ”همدلی”دراین روزگار دشوار وجالب ما برای بسیاری از خواننده گان روسی زبان وگویشوران پارسی به همدم مهربانی مبدل خواهدشد”

چاپ نخست این اثر هشت قطعه شعر و۲۱ رباعی از استاد ناظمی،۱۳ قطعه شعر و۷۸ رباعی از ادوار خندیوکوف به دو زبان پارسی و روسی ،اصل و برگردان را در بر دارد.

چاپ دوم کتاب ”همدلی” در ماه آگست سال ۲۰۱۷ باحضور استاد ناظمی در شهر مسکو رونمایی شد که مورد استقبال گرم هم میهنان فرهنگی خودمان وفرهنگیان روسیه فدراتیف قرار گرفت.

چاپ دوم این اثربا حجم بیشتر،باقطع وصحافت خیلی خوب و زیبا ،دیزاین ومیناتوری قشنگ باپوشش مقوی به رنگ سبز روشن تزیین یافته است۰ کتاب دوم ”همدلی”۱۱ قطعه شعر ودر حدود ۱۰۰ رباعی از استاد ناظمی ،۱۵ قطعه شعر و ۱۶۴ رباعی از ادوارد خندیوکوف رادر بر دارد۰

این مجموعه شعر و چهار پاره سروده های ناب و انتخابی  استاد ناظمیرا در بر می گیرد۰ از مولفه های قابل پیگیری در بیشتر اشعار این مجموعه حضور درد و حسرت دوری از میهن،صدا وآوای بکلی مردانه بالحن محکم شخصی ونیز نگاه طنزآمیز دربرابر مسایل گوناگون است از سیاست وتاریخ گرفته تا نوستالژی های فردی و روابط عاشقانه شخصی ، مجموعه پروپیمان داکتر ناظمی، خبر از شاعر خوب در زبان پارسی میدهد۰ مهمترین چیزی که در شعر های این شاعر نظر خواننده را بهخود جلب می کند ،این است که استاد ناظمی شاعری است راحت شعر می نویسد،که این خود کار بس مشکل است۰

پس از آنکه  چاپ نخست این اثر درسال ۲۰۱۴ رونمایی گردید،کار برگردانی چاپ دوم کتاب ”همدلی” با هماهنگی و همکاری جناب خندیوکوف ادامه یافت و نتیجه آن کتابی شد بنام ”همدلی” با تصحیح وتکمیل بیشتتر که درمسکو توسط انتشارات ”سیریبرینی سلوف ” در ماه جولای سال ۲۰۱۷ اقبال نشر یافت۰ به جراات میتوان نوعی، خروجی همایش داکتر لطیف ناظمی، ادوارد خندیوکوف ورحمت الله روند دانست.

در چاپ دوم این کتاب تصاویری از نقاش روس ولادیمیر زولاتوف،که حاصل تخیل این مجسمه ساز ونقاش در هماهنگی با مضمون اشعار است،گنجانیده شده است۰در لابلای غزلیات ،ترجمه اشعار و رباعیات به نظم سلیس وشرح مبسوط اشعار ورباعیات،توضیح ابیات ورباعیات دشوار به قلم  رحمت الله روند و ادوارد خندیوکوف ،که از ویژه گی های آثار استاد ناظمی است،آثار نگاری ولادیمیر زولاتوف نیز زینت بخش این کتاب نفیس است۰

علاقمندی مردم فدراسیون روسیه به ادبیات شرق به ویژه آثار شعرا و نویسنده گان افغانستان مجاب کرد تا برگردان آثار شاعران وفرهنگیان معاصر کشورمان به زبان روسی آغاز یابد۰در ابتدا آثار استاد ناظمی انتخاب شد ،و پس ازآن رحمت الله روند با همکاری ادوارد خندیوکوف اشعار انتخابی استاد گل پاچا الفت را از زبان پشتو به روسی ترجمه کرده به حله نظم دراوردند،که کتابی بنام ”د زله خبری”(حرف دل) در مسکو به نشر رسید۰مبرهن است که به دلیل فرهنگ غنی وپرباری که در فطرت کشورما وجود دارد، مردمان غرب به ویژه مردم فدراسیون روسیه نسبت به فرهنگ زبان پارسی علاقه قلبی دارندومی خواهند به نحوی از   انحا این فرهنگ را در کشورشان گسترش دهند۰ در اینجا منظور آنست که مردمان برون مرزی به مفاخر فرهنگی ما آشنایی حاصل کنند و از طریق افتخارات و پیشینه فرهنگی ما به اصالت ما پی ببرند۰

یکی از ویژه گی های برجسته ومهم اشعار استاد ناظمی، که مفاهیم آن همخوانی با شرایط دشوار کشورمان دارد،آنست که او درعصر آشفته نگاه آرام به مشکلات و زنده گی بشری دارد۰ ما باید فرهنگ های خودرا مبادله کنیم۰ در واقعیت امر اینجا موضوع تجارت نیست که معامله یی صورت گیرد۰ مبادله فرهنگی امر دوطرفه است،اگر ما پوشکین ،تولستوی، بولگاکوف۰۰۰ را می شناسیم،مردم روسیه خیام ،حافظ ومولانا ۰۰۰ را می شناسند.

پس از رونمایی چاپ دوم ”کتاب همدلی” درماه آگست سال ۲۰۱۷ در مسکو که خوشبختانه استاد ناظمی نیز در محفل رونمایی تشریف داشتند، اتحادیه نویسنده گان روسیه مدال پوشکین را، که بلندترین درجه تقدیردر بخش ادبیات و فرهنگ در فدراسیون روسیه است ،بخاطر محتوای ارزشمند دو دوره چاپ کتاب ”همدلی” ، به استاد ناظمی تفویض کرد۰

جامعه فرهنگی افغانستان در فدراسیون روسیه این آغاز پر ارزش فرهنگیجناب ادوارد خندیوکوف ورحمت الله روند را به دیده قدر نگریسته و برایشان در پخش و اشاعه فرهنگ افغانستان وروسیه وگسترش همدلی میان مردمان هردو کشورپیروزی های هر چه بیشتر تمنا می کند۰

در آخر از جانب خود وبه نماینده گی از انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه به گونه ویژه از دوست دیرینه ام  دیپلوم انجنیر رحمت الله روند،که بصورت خستگی ناپذیر در برگردانی اشعار و رباعیات ناب شاعر آزاده و فرهیخته کشورمان استاد لطیف ناظمی از زبان پارسی به زبان روسی مساعی شایسته انجام داده وسروده های روح افزای استاد ناظمی رابه گویشوران زبان روسی، که شمارشان بیشتر از بیش است،با ترجمه به سویه عالی تقدیم کرده،اظهار سپاس نمایم۰عمردوست گرانمایه ام درازباد تا کارهای آفرینشی بهتر،زیباتر و سودمندتر پدید آورده،آثار وترجمه های پژوهشی خود را فربه تر سازد۰

داکتر محمد حسین شیرزاد

مسکو ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۱۷

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*