خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / کنفرانس امنیتی مونیخ و حضور افغانستان

کنفرانس امنیتی مونیخ و حضور افغانستان

به‭ ‬باور‭ ‬اکثر‭ ‬کارشناسان‭ ‬امور‭ ‬نظامی،‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬مونیخ‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬کنفرانس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬معمولا‭ ‬رهبران‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬گستردگی‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬شرکت‭ ‬نمی‌کنند،‭ ‬ولی‭ ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬مونیخ‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تبادل‭ ‬اندیشه‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تسلیحاتی‭ ‬موجب‭ ‬حضور‭ ‬بیشتر‭ ‬رهبران‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬امسال‭ ‬مونیخ‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دیروز‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬انتظار‭ ‬حضور‭ ‬۱۶‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬سران‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬۱۵‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬سران‭ ‬حکومت‭ ‬می‌رود‭. ‬در‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۵۰‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬۳۰‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬حضور‭ ‬می‌یابند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬مونیخ‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬تعاملات‭ ‬نظامی‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬آن‌چه‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬جهان‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭ ‬ندارد،‭ ‬پس‭ ‬دلیل‭ ‬اساسی‭ ‬استقبال‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬چه‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬بعد‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬مساله‭ ‬نگاه‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬اول‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬۲۱‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬فزاینده‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬آبستن‭ ‬حوادث‭ ‬مهم‭ ‬سیاسی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عقب‭ ‬خود‭ ‬لشکرکشی‌های‭ ‬عظیم‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬می‌باشد‭. ‬حوادث‭ ‬یازدهم‭ ‬سپتامبر‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۱،‭ ‬لشکرکشی‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬عراق،‭ ‬بهار‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬شدن‭ ‬خاور‭ ‬میانه‭ ‬به‭ ‬سنگر‭ ‬خونین‌ترین‭ ‬جنگ‭ ‬قرن،‭ ‬افزایش‭ ‬تروریسم‭ ‬جهانی‭ ‬تقریبا‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬مناسبات‭ ‬جدید‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬تغییر‭ ‬نظم‭ ‬نوین‭ ‬جهانی،‭ ‬اوضاع‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬دست‌خوش‭ ‬تحولات‭ ‬عظیمی‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬پس‭ ‬اکثریت‭ ‬این‭ ‬تحولات‭ ‬سیاسی‭ ‬حتما‭ ‬رویکرد‭ ‬نظامیی‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬ناتو‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۱‭ ‬میلادی‭ ‬وارد‭ ‬پردامنه‌ترین‭ ‬حضور‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آسیا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬افغانستان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬میانه‭ ‬دهه‭ ‬نود‭ ‬میلادی‭ ‬به‭ ‬کلی‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬کانون‭ ‬گرم‭ ‬بحث‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬جهان‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بیشترین‭ ‬دکتورین‭ ‬نظامی‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬مطرح‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬متحول‭ ‬جهانی،‭ ‬کنفرانس‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬محل‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬بحث‭ ‬تیوریک‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تحولات‭ ‬می‌باشد‭. ‬حتی‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬هم‌دیگر‭ ‬در‭ ‬تخاصم‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬کنفرانس‌ها‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کنند‭. ‬

نگاه‭ ‬دوم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬مساله‭ ‬حضور‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬نظامی‭ ‬است‭. ‬طبعا‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬کننفرانس‌هایی‭ ‬دیدارهای‭ ‬زیاد‭ ‬میان‭ ‬مقام‌های‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬شرکت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تسلیحاتی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬زمینه‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬تسلیحات‭ ‬و‭ ‬ابزار‭ ‬نظامی‭ ‬تازه‌ای‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬سازد‭. ‬در‭ ‬کل‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬متن‭ ‬کنفرانس‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬باشد،‭ ‬حاشیه‌های‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬با‭ ‬ارزش‌تر‭ ‬می‌نماید‭. ‬

جایگاه‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬کنفرانس‭ ‬مونیخ
پس‭ ‬از‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬نظام‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬آرای‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۰۱‭ ‬در‭ ‬افغانستان،‭ ‬کنفرانس‭ ‬مونیخ‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬رهبران‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬دعوت‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬تسلیحات‭ ‬جایگاه‭ ‬آن‌چنانی‭ ‬ندارد‭. ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نقشی‭ ‬که‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬دارد،‭ ‬حضور‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬را‭ ‬پررنگ‌تر‭ ‬می‌سازد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬در‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬هشتمین‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬مونیخ‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۰‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬افغانستان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آجنداهای‭ ‬آن‭ ‬نشست‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌داد‭. ‬برای‭ ‬افغانستان‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬فرصت‭ ‬مهمی‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬حقانیت‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬همراه‭ ‬بسازد‭.‬

سخنرانی‭ ‬آقای‭ ‬غنی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬کنفرانس‭ ‬مونیخ‭ ‬که‭ ‬اواخر‭ ‬شب‭ ‬گذشته‭ ‬ایراد‭ ‬کرد،‭ ‬روی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬بیشتر‭ ‬جامعه‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭. ‬افغانستان‭ ‬هم‌چنان‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬برای‭ ‬فشار‭ ‬آوردن‭ ‬بر‭ ‬همسایگانش‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تروریسم‭ ‬را‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬امتیازگیری‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌دانند،‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭. ‬حالا‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬که‭ ‬لابی‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬تا‭ ‬چی‭ ‬اندازه‭ ‬توان‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریسم‭ ‬همکاران‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کند‭. ‬

کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬مونیخ‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۶۳‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مداوم‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مونیخ‭ ‬آلمان‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ملاقات‭ ‬مشتریان‭ ‬نظامی‭ ‬یاد‭ ‬می‌شد‭. ‬ولی‭ ‬بعدا‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬کنفرانس‭ ‬امنیتی‭ ‬مونیخ‭ ‬مسما‭ ‬شد‭. ‬بنیان‌گذاران‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬اوالد‭ ‬فون‭ ‬کلایست،‭ ‬یک‭ ‬ناشر‭ ‬مخالف‭ ‬هیتلر‭ ‬و‭ ‬ادوارد‭ ‬تلر‭ ‬فزیکدان‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬ادوارد‭ ‬تلر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پدر‭ ‬بمب‭ ‬هایدروژنی‭ ‬نیز‭ ‬معروف‭ ‬است‭. ‬مصارف‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬نهاد‭ ‬برگزارکننده‭ ‬تمویل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬کمک‌های‭ ‬دولتی‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬اکثریت‭ ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬جهان‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کنفرانس‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬

یکشنبه ۱ حوت ۱۳۹۵ – فریدون آژند

منبع : هشت صبح

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*