Farhangistan
خانه / خبرها / خبرهای افغانستان / گزارش کوتاه از سومین اجلاس « فارمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان»

گزارش کوتاه از سومین اجلاس « فارمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان»

گزارش کوتاه از سومین اجلاس « فارمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان»
مسکو ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۱
سیرگئی لاوروف، وزیر خارجه ی روسیه :
– روسیه از بابت وضعیتی که مردم افغانستان در آن قرار گرفته احساس نگرانی می نماید؛
– روسیه در نظر دارد بزودی کمک های بشر دوستانه را به افغانستان ارسال دارد؛
– زمان آن فرا رسیده تا جامعه ی جهانی به افغانستان کمک های بشر دوستانه را ارایه بدارد؛
– سازمان ملل متحد باید نقش محوری را در حل و فصل مسایل مربوط به افغانستان بازی نماید. ما از سازمان مذکور دعوت بعمل میاوریم تا به فراخوان کشورهای عضو فارمت مسکو توجه نماید؛
– اهمیت اساسی فارمت مسکو در آن است که این ترکیب افغانستان را با تمام همسایگان اش بدون استثنأء وصل و یکجا می سازد؛
– مایه ی تأسف است که هیأت ایالات متحده ی امریکا در اجلاس کنونی اشتراک ننموده است. این روش واشنگتن صداقت آنرا در استقامت حل و فصل معضله ی افغانستان تحت سوال می برد؛
– اکنون که اوضاع تحول بنیادی نموده است، دیگر بی معناست که کدام طرف مشخص را بخاطر عدم دسترسی به به نتایج ملموس در پروسه ی آشتی ملی ملامت دانست؛
– می خواهم فقط همین قدر تذکر دهم: انتظار که از نظام جمهوری تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسبق افغانستان می رفت، تحقق نیافت؛
– در حال حاضر اقتدار در افغانستان در دست اداره ی جدید قرار داشته، و این یک واقعیت عینی است؛
– مسئله ی چگونگی تأمین صلح پایدار در افغانستان هنوز هم مطرح است؛
– ایجاد یک حکومت واقعأ فراگیر که ممثل منافع اقشار سیاسی- قومی کشور باشد، می تواند متضمن حل و فصل معضله ی به وجود آمده باشد؛ نمایش اینگونه یک پختگی سیاسی درس عبرت خوبی برای آنهائیکه برای تأمین منافع شخصی شان، عملأ منافع علیای ملی را قربانی نمودند، خواهد بود؛
– توازن جدید قدرت که پس از ۱۵ اگست سال جاری در کشور به میان آمده، از یک طرف در دورنمای نزدیک بدیلی برای آن دیده نمی شود. از جانب دیگر، معضله ی عدم به رسمیت شناختن توسط جامعه ی بین المللی، مشکلات اجتماعی – اقتصادی، تهدیدهای بشری، اینها همه مسایلی اند که حاکمیت جدید با آن روبرور بوده، بنابرین نمی توان گفت که اوضاع ثبات خود را کسب نموده است؛
– داعش و القاعده یک بار دیگر در افغانستان سر بلند نموده و حملات خونین انجام می دهند؛
– معضله ی تولید مواد مخدر داغ بودن خود را هنوز در این کشور از دست نداده است؛
– از آنعده کشورهائیکه حضور ۲۰ ساله ی شان منجر به بروز وضعیت ناهنجار کنونی گردیده انتظار می رود که فعالیت های خود را محدود به بذل کمک های معمول بشر دوستانه نسازند، بلکه در قسمت مردم افغانستان روش مسوولانه اختیار نمایند. به طور مثال در قسمت پرداخت معاشات کته گوریهای حساس جامعه ی افغانی از قبیل معلمین و طبیب ها سهم بگیرند؛
– جنبش طالبان را جدأ فرامیخوانیم تا در چهارچوب تعهدات خویش در باره ی عدم استعمال خاک افغانستان به ضد سایر کشورها باقی بمانند؛
– سازمان همکاری های شانگهای و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که چند روز قبل در دوشنبه (تاجکستان) تشکیل جلسه دادند، در قسمت حل و فصل معضله ی افغانستان ابراز هم سوی نمودند؛
از لابلای صحبت های عبدالسلام حنفی :
– صدها هزار نفر از رژیم قبلی با ما کار می کند؛
– حکومت طالبان همین اکنون فراگیر است؛
– روسیه می تواند نقش سازنده را در توسعه ی افغانستان بازی نماید؛.
– ما نمی خواهیم به هیچ کسی مشکل ایجاد نمائیم، ما علاقمند تأمین روابط دوستانه با همسایگان، کشورهای منطقه و فرا منطقه استیم؛
– ما به کمک های نظامی احتیاج نداریم، بلکه به حمایت و مساعدت برای احیای افغانستان نیاز داریم؛
– « تروئیکای گسترده» فارمت بسیار مهم برای تأمین منطقه ا ست. روسیه به حیث یک بازیگر پر قدرت در منطقه می تواند نقش مثبت را در قسمت افغانستان بازی نماید؛
– جامعه ی جهانی باید طالبان را به حیث حاکمیت مشروع در افغانستان به رسمیت بشناسد.
خبرنگار از دمیتری پیسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه پرسید:
چرا روسیه با طالبان به مذاکره می پردازد؟
پیسکوف: هدف از تماسهای مستقیم با طالبان در آن است تا بهتر بدانیم که در این کشور (افغانستان) چه می گذرد، هدف و مرام طالبان چیست، خط مشی اساسی این جنبش کدام است، برنامه و پلان هایشان در متوسط المدت و دراز مدت چیست؟
با آنکه طالبان رسمأ به رسمیت شناخته نشده اند، لیکن عملأ اقتدار را در افغانستان به دست دارد.
••••••
حسن کاظمی قمی، نماینده ی خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان :
– «فارمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان» به ابتکار روسیه به میان آمده و هدف آن کمک به مردم افغانستان می باشد تا از بحران بیرون آید؛
– تأمین ثبات و امنیت در منطقه وابستگی به افغانستان دارد، هرگاه ثبات در افغانستان تأمین شود کشورهای همسایه نیز از آن سود خواهند برد؛
– تروریست ها در منطقه از ظرفیت های عینی برخور دار بوده و ایالات متحده ی امریکا از آنها حمایت می نماید؛
– حکومت در افغانستان باید مظهر اراده ی مردم باشد، در این صورت ما از آن حمایت خواهیم کرد؛
ضمیر کابولوف، نماینده ی خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان:
– از به رسمیت شناختن طالبان زمانی می توان سخن زد که این جنبش در چهارچوب تعهدات خویش، و آنچه از آنها انتظار می رود، عمل نماید. طالبان وعده داده است که به تعهدات خویش وفا می کند؛
– سیرگئی لاوروف، وزیر خارجه ی روسیه در ملاقات خویش با طالبان یک بار دیگر خاطر نشان ساخت که ایجاد حکومت فراگیر، یعنی اشتراک و حضور وسیع نمایندگان اقوام و اقشار سیاسی که دیدگاه متفاوت تر با طالبان دارند، باید تأمین گردد؛
– حاکمیت جدید در افغانستان مورد پسند عده ای نیست، اما با این اقدام نه باید تمام مردم افغانستان صدمه ببیند؛
– اشتراک کنندگان «فارمت مسکو» سازمان ملل متحد را فرامیخواند تا کنفرانس بین المللی را به هدف ارایه ی کمک های اجتماعی- بشری برای احیای افغانستان را برگزار نماید؛
– رعایت نورمهای حقوق بشر در افغانستان در اجلاس فارمت مسکو مورد بحث قرار گرفت.
شوکت علی خان سفیر پاکستان:
من از نتایج مذاکرات ابراز رضایتمندی می نمایم. مذاکرات بسیار به موقع دایر شدند.
سه استقامت کار و همکاری در قبال افغانستان پیشنهاد گردید:
۱. ارایه ی کمک های بشر دوستانه به افغانستان؛
۲.تعمیم فعالیت های اقتصادی به منظور جلوگیری از بحران مالی؛
۳. توسعه ی همکاری برای حل مسایل عمومی از قبیل: مبارزه با تروریزم، جرایم فراقومی و مدیریت سرحدات.
اعلامیه ی مشترک اشتراک کنندگان سومین اجلاس (فارمت مشورتی مسکو» (شاخص های اساسی) :
– افغانستان باید یک دولت صلح آمیز، غیر قابل تجزیه، مستقل، در حال توسعه ی اقتصادی بماند؛ این کشور باید مبرا از تروریزم و جرایم مواد مخدر باشد و حقوق اساسی بشر را رعایت نماید؛
– همکاری های بعدی و عملی با افغانستان را باید با در نظر داشت واقعیت جدید، یعنی به اقتدار رسیدن طالبان، بدون به رسمیت شناختن رسمی آن صورت و سامان داد؛
– طالبان فراخوانده می شوند تا سیاست های معتدل و معقول را در داخل کشور و خارج از آن پیش ببرند، سیاست ها و روش های دوستانه را در برابر همسایگان افغانستان اختیار نماید، و برای دسترسی به اهداف مشترک از قبیل : صلح پایدار، تأمین امنیت، اعتماد و اطمینان، شگوفائی طویل المدت، احترام به حقوق اقوام، زنان و کودکان کار نماید؛
– اشتراک کنندگان فارمت مسکو از بابت تشدید فعالیت تروریست ها ابراز نگرانی می نمایند و آماده اند برای تأمین امنیت همکاری نمایند؛
– طالبان تأئید کردند که به هیچ کس اجازه نمی دهند تا خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استعمال شود؛
– اشتراک کنندگان از بابت وضعیت اجتماعی – اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی نموده و خواستار تشریک مساعی جامعه ی بین المللی برای ارایه ی کمک های بشر دوستانه و احیای اینکشور به حیث نیازمندی های مبرم آن شدند؛
– اشتراک کنندگان اعلام نمودند که بر بنیاد یک ابتکار مشترک، سازمان ملل متحد را فرا میخوانند تا کنفرانس با صلاحیت بین المللی دونرها را برای جلب و گسیل کمکها به افغانستان برگزار نماید؛
– بار اساسی احیای افغانستان را باید کشورهای ناتو به دوش بگیرند، کشورهائیکه قوای نظامی شان طی ۲۰ سال در افغانستان مستقر بودند.
مصاحبه ای تازه آقای ضمیر قابولوف، با چینل «روسیه- ۲۴»
در باره ی شرایط به رسمیت شناختن طالبان:
– قبل از همه ایجاد حکومت فراگیر. این فراگیری نباید آرایشی باشد، بگذار عقلانی، بگذار محدود، لیکن عینی و واقعی باشد. طوریکه قبلأ هم اشاره شد، مراد در اینجا نه تنها فراگیر بودن قومی است، بلکه فراگیری سیاسی نیزظ
مطرح است؛
– اجتناب طالبان از تعمیل روشهای مشدد در قبال رعایت حقوق بشر، و مخصوصأ نقش زنان در جامعه و حق تعلیم برای زنان در کشور؛
– این شرایط هنوز به تمام معنی به پختگی نرسیده، لیکن ما طالبان را تشویق می نمائیم؛
– روسیه در حال حاضر مسئله ی آغاز مجدد فعالیت قنسولگری خود را در شهر مزار شریف بررسی می نماید. قابل یاد آوری می دانم که طالبان تا اکنون واقعأ هم امنیت تمام نمایندگیهای خارجی را تأمین می نماید.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه ی طالبان:
فدراسیون روسیه، جمهوری مردم چین و پاکستان مشترکأ توافق کردند که در قسمت بیرون ساختن دارائی های متعلق به افغانستان از انجماد یکجا کار می کنند.
تتبع و نگارش از : غوث جانباز
۲۱٫۱۰٫۲۱

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

20 + 6 =