Farhangistan
خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / ژنیو ، بررسی تعهدات متقابل

ژنیو ، بررسی تعهدات متقابل

رییس جمهور غنی در رأس یک هیات عالی‌رتبه به سویس رفت. قرار است نشست ژنیو، تعهدات متقابل کشورهای کمک‌کننده و افغانستان را بررسی کند. در این نشست وزیران خارجه ۶۲ کشور و نماینده‌گان باصلاحیت ۳۵ اداره کمک‌کننده حضور دارند.

نشست ژنیو در دوره حکومت وحدت ملی بعد از نشست‌های وارسا و بروکسل یکی از نشست‌های مهم به شمار می‌رود.

 

بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها:

در این نشست فرصت‌ها و چالش‌های دهه تحول به بحث گرفته می‌شود. افغانستان در پنج سالِ دهه تحول با دست‌آوردهایی همراه شده است. هیات حکومت افغانستان در این نشست با آماده‌گی کامل حضور یافته است تا روی فرصت‌ها، ظرفیت و چالش‌ها با همکاران بین‌المللی‌اش وارد بحث شود.

 

پیام‌های عمده افغانستان برای این نشست:

۱- افغانستان در دهه تحول با برنامه‌هایی که روی دست دارد از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر بدل خواهد شد. با برنامه‌های مهمی که در بخش ارتقای ظرفیت در اداره‌ها و هم‌چنان اصلاحات و ازدیاد عواید صورت گرفته است این نقش برای فصل دوم دهه‌ی تحول وجود دارد. اصلاحات در گمرک‌ها، افزایش عواید، تمرکز روی تجارت و ترانزیت، باز شدن مسیرهای جدید هوایی و زمینی با کشورهای مختلف، کمک می‌کند تا افغانستان بتواند تا سال ۲۰۲۴ عواید خود را به ۸ میلیارد دالر افزایش دهد. این عواید، سبب می‌گردد تا از وابسته‌گی به کمک‌های دوام‌دار خارج شده و به یک شریک مؤثر بدل گردد.

۲ – افغانستان از ظرفیت‌های مناسب در بخش تجارت و ترانزیت برخوردار است. کشورهای کمک‌کننده می‌توانند با حمایت از برنامه‌های توسعه‌ی تجارتی، حمایت و ضمانت از سرمایه‌گذاری و اتصال منطقه‌ای افغانستان را در فصل دوم دهه تحول کمک کنند. همین اکنون افغانستان از مسیرهای مختلف با کشورهای منطقه در حال وصل شدن است. ولایت هرات با سه کشور همسایه از طریق خط آهن درحال وصل شدن قرار دارد. کار روی خط آهن مزار – هرات نیز در جریان است. دست‌رسی افغانستان به شبکه‌های خط آهن و هم‌چنان مسیرهای ترانزیتی زمینی و هوایی کمک می‌کنند تا محور اتصال منطقه‌ای را ایفا کند. هم‌چنان افغانستان با اجرای برنامه‌های تاپی و تاپ نقش مهم را در انتقال انرژی به کشورهای مختلف دارد.

۳-  بازار یابی برای محصولات تجارتی افغانستان می‌تواند در فصل دوم دهه تحول مهم باشد. اکنون محصولات افغانستان به کشورهای مختلف از طریق کریدورهای هوایی و مسیر زمینی به کشورهای مختلف فرستاده می‌شود. این فرصت کمک می‌کنند تا افغانستان از عواید بیش‌تری برخوردار گردیده، محصولات افغانستان مانند زعفران، جلغوزه، میوه و دیگر محصولات در بازارهای جهان قابل دست‌رس است. افغانستان به دست‌رسی به خط آهن می‌تواند در صادرات سنگ مرمر و دیگر اقلام نیز پیش‌گام شود. کشورهای کمک‌کننده می‌توانند با حمایت مؤثر در این بخش فرصت را برای رشد تجارت و ترانزیت فراهم کنند.

۴- افغانستان طی سال‌های اخیر از ظرفیت خوب منابع بشری برخوردار شده است. این امر اتکای ما را به مشاوران خارجی در بخش‌های مختلف کاهش می‌دهد. اتکا به منابع بشری داخلی سبب می‌گردد تا برنامه‌های حکومت متناسب با شرایط و ظرفیت‌های افغانستان تنظیم شود.

 

تعهدات متقابل با جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل

تعهدات حکومت به جامعه‌ی جهانی:

آماده‌گی برای برگزاری انتخابات

استراتژی مبارزه علیه فساد

اصلاحات مالی و اقتصادی

افزایش استخدام زنان

دیوان خاص برای مبارزه با خشونت علیه زنان

توان‌مندسازی زنان

برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی

برنامه‌ی اصلاح اداره‌ی عامه

پلان تطبیقی برای قانون مشارکت عامه و خصوصی

قانون مدیریت اراضی و استملاک زمین

شفافیت در صنایع استخراجی

ساده‌سازی ارایه‌ی خدمات

تقویت و رشد سکتور خصوصی

کمیسیون تدارکات ملی تعهد می‌نماید، نشر قراردادها را تا ۷۵ درصد تا اخیر سال جاری افزایش دهد.

 

تعهدات جامعه‌ی جهانی به حکومت:

نتایج بررسی صندوق وجهی بازسازی افغانستان به کمیته رهبری تا اکتوبر ۲۰۱۷ برای منظوری پیش‌کش گردد.

شریکان انکشافی و حکومت افغانستان موافقت‌نامه‌های مالی را برای تمام پروژه‌های خارج از بودجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷ نهایی و تطبیق کنند.

شریکان انکشافی ۸۰ درصد کمک‌های‌شان را برای حمایت از پالیسی‌ها و برنامه‌های ملی دارای اولویت تا جنوری ۲۰۱۸ هم‌آهنگ نمایند.

شرکای انکشافی و حکومت افغانستان موافقت‌نامه‌های مالی را برای تمامی پروژه‌های خارج از بودجه در نیمه اول سال ۲۰۱۷ تطبیق و نهایی کنند.

شرکای انکشافی و حکومت، گزارش گروپ کاری مشترک برای مالیات را مرور تا دسامبر ۲۰۱۶ منظور می‌کنند و پیشنهادها را از ۲۰۱۷ تطبیق می‌نماید.

برای حصول اطمینان از پایداری نهادها تمام نهادهای موازی چون واحدهای مدیریت پروژه‌ها در تشکیل تمام وزارت‌ها در ۲۰۱۷ ادغام خواهد شد.

از آغاز سال ۲۰۱۷ تمام تمویل‌کننده‌گان تصدیق می‌نمایند که میزان معاشات «ان‌تی‌ای» را تطبیق کنند و از تطبیق آن به وزارت مالیه گزارش دهند.

تمام کمک‌های تخنیکی وزارت‌ها توسط وزارت مالیه منظور خواهد شد.

گروپ‌های کاری مشترک میان حکومت و نهاد‌های غیر حکومتی در دسامبر سال ۲۰۱۶ تشکیل می‌گردد تا موضوع مالیات انجوها و گزارش‌دهی آن‌ها را حل کند و گزارشش را در جون ۲۰۱۷ تهیه نماید.

 

تطبیق تعهدات اصلاحی حکومت افغانستان به جامعه جهانی

حکومت افغانستان در راستای تطبیق تعهدات گام‌های مهم برداشته است. دست‌آوردها در همه بخش‌ها ملموس و چشم‌گیر است. به رغم چالش‌هایی که وجود داشته، پیش‌رفت‌ها قابل ستایش است.

حکومت افغانستان تا اکنون توانسته است که ۳۹ درصد تعهدات اصلاحی را مطابق به چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تطبیق کند و ۴۵ درصد اصلاحات در جریان تطبیق است.

حکومت افغانستان در نظر دارد تا سال ۲۰۲۱ متباقی اصلاحات را به شکل کامل تطبیق کند.

 

تطبیق اصلاحات در سکتورهای مختلف:

اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی: اصلاحات در این بخش تا اکنون ۶۷ درصد تکمیل گردیده است. ۳۳ فی‌صد متباقی تحت کار است.

اصلاحات مالی و اقتصادی: در این بخش ۶۷ درصد اصلاحات تکمیل و اجرا شده است و ۱۷ درصد متباقی قسماً تکمیل شده و یا هم در حال تکمیل است.

اصلاحات در بخش اداره عامه: در این بخش ۵۰ درصد پیش‌رفت صورت گرفته است. ۵۰ در صد متباقی تحت کار است.

رشد و تقویت سکتور خصوصی: اصلاحات در این بخش ۵۰ درصد تطبیق شده است، ۲۷درصد قسماً تکمیل یا تحت کار است.

 

اصلاحات انتخاباتی: در این بخش ۵۰ درصد پیش‌رفت داشته است.

مبارزه علیه فساد اداری: در این بخش ۴۵ درصد اصلاحات تکمیل گردیده ۵۰ درصد دیگر قسماً تکمیل و یا هم در حال تکمیل است.

توان‌مندسازی زنان: ۴۰ درصد اصلاحات در این بخش تکمیل شده است. ۶۰ درصد دیگر قسماً تکمیل شده است.

در کنار موارد فوق، در بخش‌های ذیل نیز دست‌آورد‌ها و پیش‌رفت‌های قبل توجه صورت گرفته است:

تذکره برقی

مشارکت عامه و خصوصی

انکشاف صنایع استخراجی

تقویت حکومت‌داری محلی

انکشاف منابع بشری

امور شهرسازی

مصونیت اجتماعی

میثاق شهروندی

مبارزه علیه مواد مخدر

برنامه‌ی جامع انکشاف زراعت

این همه نشان می‌دهد که حکومت افغانستان به رغم چالش‌هایی مانند جنگ، روی اصلاحات و برنامه‌های ذکر شده موفقیت‌هایی را به همراه داشته است.

 

تفاوت ژنیو با نشست‌های گذشته:

در اکثر نشست‌های گذشته مقامات و هیأت‌های افغانستان از سوی کشورهای کمک‌کننده مورد سرزنش قرار می‌گرفتند، اکنون افغانستان در عرصه‌های مختلف ازجمله در بخش تعهدات متقابل با دست‌آوردها و پیش‌رفت‌هایی همراه شده است. در فصل دوم دهه‌ی تحول، حکومت افغانستان مالکیت و رهبری برنامه‌های مهم را به عهده داشته و بر اساس نقشه راه حکومت وحدت ملی این برنامه‌ها عملی می‌گردد. افغانستان در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد، گام‌های مؤثری را برداشته است. اصلاحات در قوانین که نزدیک به ۴۰۰ قانون و مقرره را شامل می‌گردد، مبنای عمل می‌باشد. هم‌چنان برای اولین بار ۱۵۰۰۰ تن از مقام‌های دولتی دارایی‌های‌شان را ثبت کرده‌اند. اصلاحات جدی در تدارکات به وجود آمده و قانون ذاتی افسران عملی می‌گردد. در فصل دهه دوم تحول، افغانستان در کنار تمرکز روی برنامه‌ی انکشافی، به موضوع صلح نیز تمرکز دارد. دست‌رسی به صلح پایدار و با عزت کمک می‌کند تا افغانستان از فصل جنگ و خشونت عبور کند و به ثبات پایدار دست یابد.

شاه‌حسین‭ ‬مرتضوی
معاون‭ ‬سخنگوی‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری

هشت صبح
چهارشنبه, قوس ۷, ۱۳۹۷

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*