خانه / خانواده / اطفال / مکتب خانگی کودکان در مغاره‌های بامیان

مکتب خانگی کودکان در مغاره‌های بامیان

کابل/۱۷دلو/فرهنگستان
یک بانوی دانش‌جو در مغاره‌های بامیان یک مرکز آموزشی برای دختران ایجاد کرده است. سمیرا در این مرکز آموزشی ۷۰ دختر و پسر را آموزش می‌دهد.
کتاب‌های صنف اول تا دوازدهم به شمول زبان انگلیسی مضامینی استند که از دو سال به اینسو سمیرا دختران و پسران را روزانه در این آموزشگاه درس می‌دهد.
بانو سمیرا می‌گوید:« از وقتی‌که در های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شده است تصمیم من جدی تر شد که در این مغاره کوچک شمع‌ی را به سهم خود روشن نگهدارم تا دخترانی که از درس و تعلیم باز می‌مانند از این‌جا درس بخوانند.»
این بانو، انگیزه خود را بخاطر ایجاد این کورس آموزشی دنبال کردن هدف زندگی خود گفت: «زمانی ببینی هدف کسی نابود میشود خیلی سخت است و بخاطر همین که این ها ناامید و هدف شان نابود نشود و تا توانی که دارم تدریس میکنم و این شاگردان بتوانند درس های شان را بخانند. در های دانشگاه ها بسته است و از هدف خود بازمانده ام خیلی تحمل اش سخت است.»
پروین که صنف چهارم و یکی از دانش‌آموزان این مکتب خانگی است می‌گوید:« ما می ایم و در این مغاره کوچک درس میخانیم. ما می خواهیم که در های مکاتب را برای دختران باز کنند تا بتوانیم مکتب برویم.»
پروین به زبان کودکانه می‌گوید: «آرزو دارم که در این مکتب بیاموزم و در آینده داکتر شوم.»

سرور یکی دیگر از دانش آموزان این صنف است، او می گوید« درس میخانم و از این که در اینجا درس میخانم بسیار خوشحال استم.»
بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در حدود یک میلیون دختر از آموزش محروم شده اند. بسته شدن مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان سبب شده است تا ده ها آموزشگاه پنهانی برای دختران ایجاد شود.
خبرنگار فرهنگستان از کابل
سمیع صدیقی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*