کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که برای رسیدگی به امور مهاجران و حمایت آنان در افغانستان و پاکستان ۵۱.۹ میلیون دالر نیاز است.

این اداره روزجمعه، پانزدهم جدی با نشر گزارشی گفته که به دلیل تلاقی ناامنی، بی‌ثباتی و آفات زیست محیطی و همچنان تورم متقابل اقتصادی، نیازها همچنان در حال افزایش است.

به گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از نوامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ برای رسیدگی به وضعیت مهاجران در افغانستان به ۴۳.۴۸ میلیون دالر نیاز است که ۸.۴۳ میلیون دالر آن برای مهاجران در پاکستان هزینه خواهد شد.

آمار‌های این سازمان نشان می دهد که تعداد برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان رو به کاهش بوده که روزانه به گونه اوسط ۱۵۰۰ تن به کشور برگشت می کنند.

همچنین سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده که خدمات بهداشتی، آب و حفظ الصحه حیاتی‌ترین نیازهای عودت‌کنندگان در کمپ‌های مرزی بوده و این سازمان برای حدود ۶۵ هزار تن کمک‌های نقدی کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان از زمان آغاز روند اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان تاکنون بیش از ۴۹۳ مهاجر به کشورشان برگشته‌‌اند.

ازسوی‌هم کمیشنری سازمان ملل در امور مهاجران می گوید که در سال۲۰۲۳ میلادی ۳۰هزار و ۶۶۷ شهروند افغانستان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند.

این در حالی است که پیش از این شماری از نهاد‌‌های حقوق بشری از روند اخراج ۱.۷ میلیون مهاجر افغانستان از پاکستان انتقاد کرده و وضعیت آنان را دشوار خوانده‌‌اند.

خبرنگار فرهنگستان
سمیع صدیقی