ادبیات

روزنامه‌های افغانستان تشکیل انجمن دادند

انجمن روزنامه‌های افغانستان با حضور نه روزنامه و یک هفته‌نامه اعلام موجودیت کرد.  مسوولان در رسانه‌های چاپی می‌گویند که هدف از ایجاد این انجمن، تقویت آزادی بیان، حمایت و دفاع از حقوق روزنامه‌ها و تأمین حق دسترسی به اطلاعات است. مسوولان معتقدند که با ایجاد این انجمن تلاش می‌شود تا در کنار حفاظت از آزادی بیان، خبرنگاری حرفه‌ای نیز در ...

ادامه مطلب »

شعر دانشجو بخشی از شعر افغانستان

شعر دانش جو بخشی از شعر افغانستان کابل/۱۲عقرب/فرهنگستان شعر امروز افغانستان نکته‌های تازه و جالبی دارد که از لحاظ جامعه شناسی شعری متفاوت‌تر و پویاتر از دهه‌های گذشته افغانستان است. فضای جامعه باز نویسندگان و شاعران را در تلاش می‌اندازد که از زبان جامعه استفاده کند،‌ شعر بسرایند و شاعران را در این زمینه پرورش دهند. کانون شعر دانش‌جو یکی ...

ادامه مطلب »

زبان ما فار سی دری است

  زبان ما فار سی دری است دری همان فارسی است و هرگز زبان جداگانه یی نیست و کسانی که جز این می اندیشند پیداست که از زبان فار سی دری و تبار و تاریخ آن بی خبر اند. این زبان پنج نام دارد بدین سان: فارسی،پارسی،دری،فارسی دری، پارسی دری. این دگرسانی نامها به هیچ روی به معنای  آن نیست که ...

ادامه مطلب »

قطره و بیست‌وهشت سال سکوت

قطره و بیست‌وهشت سال سکوت کابل/۶اسد/فرهنگستان هفتاد سال‌ها ،شصت سال‌ها، حتی آنهایی‌که چهل‌سال را به تازگی پر کرده‌اند، بعید است او را به خاطر بیآورند. مردی‌که روزها در نظام خدمت کرد و شب‌ها دردش را لای ورق‌ها نوشت معلوم است کسی آن‌را به خاطر نمی‌آرد. “مهرالحق قطره” مرد صادق، مهربان‌، وطن‌دوست، شاعر، سیاست‌مدار در بهاری سال ۱۳۱۵ه.ش در قریه انچی‌باغ‌بانان ...

ادامه مطلب »

کتاب‌ها در قرنتین جاده‌های کابل را می‌پیماید

کتاب‌ها در قرنتین جاده‌های کابل را می‌پیماید کابل/۲۸سرطان/ فرهنگستان درگرمای چاشت قرنتین، درسکوت جاده‌ها، نگاهم به پیرمردی افتادکه مصروف مرتب سازی کتاب‌هایش در تاکسی بود. تصویر آراسته و مزین کتاب‌ها حکایت از دست نخوردن آن‌ها می‌کرد. به صورت خندان پیرمرد خیره شدم، قامت ناامیدی در برابر چشمانم زانو زد و دنیای از امید را دیدم دنیای که روزی مردان افغانستان ...

ادامه مطلب »

دیدار با خویشتن

دیدار با خویشتن کارخود کن کار بیگانه نکن ۵   کار خود کن کار بیگانه نکن/ در زمین دیگران خانه مکن چیست بیگانه تن خاکی تو/ از بری آن است غمناکی تو چندی است این ابیات مولانا افکارم را به خودش جلب کرده است. سوالی را در برابر م قرار داده است. کار کردن برای خود به چیست؟ خود بودن ...

ادامه مطلب »

معمار واژه‌ها در سبک جدید

معمار واژه‌ها در سبک جدید کابل/۱۸سرطان/فرهنگستان جوانی که با واژه‌های آتشین و احساسی‌اش همه را مجذوب کرد، رنگ‌های سنگین را بیش تر می‌پسندید؛ همه‌ آن رنگ‌ها با ذات درونی‌اش هم‌خوانی داشت موهای پرپشت‌اش که هنوز رگه‌های سفید را نمی‌توان یافت، اگر رگه‌ای هم بود ارزشش مثل مروارید اصیل است. شخصیت پاکش او را بیش تر از همه، محبوب دل‌ها ساخته‌است ...

ادامه مطلب »

فارسی و دری ؛ دو زبان یا دو گویش متفاوت؟

واقعیت تفاوت فارسی و دری چیست؟ آیا فارسی و دری دو زبان جداگانه‌‌اند یا دو گویش متفاوت از هم؟ آیا دری زبانی مستقل است یا نه، غلبه سیاست بر سرنوشت زبان‌ها در تاریخ معاصر، بگو‌مگو بر سر جداسازی این دو از یک‌دیگر را دامن زده است؟ در افغانستان هم‌اکنون دو روایت وجود دارد: عده‌ای معتقد اند که دری، زبانی جدا ...

ادامه مطلب »

سخن‌دان ، شیرمرد و خردمند

به بهانه هفتادوپنج ساله‌گی استاد رهنورد زریاب هرازگاهی و یا هر‌از‌سالی، توفیق دیدار این مرد میسر می‌شود. در گوشه‌ترین بخش مکروریان چهارم و به گفته‌ی پارسی‌گرایان، در اشکوب‌های فرازین یک ساختمان کهنه، نشانی استاد است. انگار تقدیر خلوت نویسنده و میل به گریز او از جمع را مورد توجه قرار داده است، او را به این کنار از کابل، از ...

ادامه مطلب »

رونمایی مجموعه شعری” در غیبت “

درغیبت؛ مجموعه شعری دکتر یعقوب یسنا رونمایی شدجاده ابریشم:نهم حوت ۱۳۹۷، مجموعه شعری «در غیبت» اثر یعقوب یسنا در تالار دانشگاه غرجستان در حضور فرهنگیان و دانش‌جویان مورد نقد و رونمایی قرار گرفت. در این محفل ابتدا خانم فریده فریاد – که گرداننده برنامه نیز بود – با ذکر یک مقدمه نسبتاً اجمالی، اما در عین حال عمیق، نکاتی را در ...

ادامه مطلب »