خانه / فرهنگ و هنر / ترازوی طلایی / اعتیاد جنسیت نمی‌شناسد؛ بیش از هشت‌صد هزار زن در افغانستان معتاد است

اعتیاد جنسیت نمی‌شناسد؛ بیش از هشت‌صد هزار زن در افغانستان معتاد است

کابل/۲حوت/فرهنگستان
افغانستان چندين سال پياپي به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد مخدر شناخته شده است. از سه و نيم ميليون معتاد در افغانستان، ۸۵۰هزار تن آن‌ها را زنان تشکيل مي‌دهد و ۱۱۰ هزار کودک به شکل ناخواسته به این پدیده گرفتار شده است.
تصور اکثر مردم در افغانستان اين هست که اعتياد يک پديده ي مردانه است، بسياري از مردم از حضور زنان در قليان خانه‌ها و سيگار کشيدن آن‌ها تعجب مي‌کنند چه رسد به اين‌که بدانند آن‌ها به پودر، شیشه، چرس و غیره مواد مخدر معتاد استند.
محدودیت و مشکلات این تحقیق را می‌توان کم‌بود وقت، نبود امکانات مالی، دسترسی نداشتن به منابع دست اول و همکاری نکردن مردم و مسوولان مرتبط به این موضوع یاد کرد.

تحقیق:
در سروی ۷۰ نفری این تحقیق ۸۵ فیصد،به این باور اند که عامل رو آوردن زنان به مواد مخدر دسترسی آسان به مواد تولید شده است.

 

دامنه درصد درصد معتبر درصد تجمعی
بلی ۶۰ ۸۵٫۷ ۸۵٫۷ ۸۵٫۷
نخیر ۱۰ ۱۴٫۳ ۱۴٫۳ ۱۰۰٫۰
مجموع ۷۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

سخن‌گوی وزارت داخله با تاکید به این موضوع می‌گوید:« ما مبارزه می‌کنیم، اما جنگ باعث کم دسترسی ما شده است از سه و نيم ميليون معتاد افغانستان، ۸۵۰هزار تن آن‌ها را زنان تشکيل مي‌دهد. که از این جمع  ۱۱۰ هزار کودک نيز معتاد به مواد مخدر است.»
در این سروی ۴۰ نفر که فیصدی آن ۵۷ می‌شود گفته‌اند که وجود مکان‌ها چون قلیان خانه‌ها در سطح شهر  را عامل رو آوردن زنان به مواد مخدر می‌دانند.

آیا وجود مکان های چون قلیان خانه ها در شهر سبب رو آوردن زنان به مواد مخدر است؟
فرکانس درصد درصد معتبر درصد تجمعی
زیاد ۴۰ ۵۷٫۱ ۵۷٫۱ ۵۷٫۱
متوسط ۱۰ ۱۴٫۳ ۱۴٫۳ ۷۱٫۴
کم ۱۲ ۱۷٫۱ ۱۷٫۱ ۸۸٫۶
هیچ ۸ ۱۱٫۴ ۱۱٫۴ ۱۰۰٫۰
مجموع ۷۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

منیژه رمزی استاد دانشکده‌ی روانشناسی کابل می‌گوید که وجود قلیان خانه‌ها در افغانستان تاثیر محیطی بالای روان نسل جوان دارد و این مکان ها باعث تشویق آن‌ها می‌شود.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت که وزارت داخله جریانات را پی‌گیری کرده است و برای محو کردن این پدیده ها تلاش می‌کنند.
بیش‌تر از پنج‌صد قلیان خانه که در شهر کابل فعالیت می‌کند حدود ۱۰۰قلیان خانه در سطح کابل مسدود شده است و تلاش برای بستن قلیان‌ خانه های بیشتر در شهر کابل است تا نسل جوان راه برای ورود به آن را نداشته باشد.
منیژه رمزی روانشاس دانشگاه کابل در این مورد گفت که فقر، بيکاري و نا امني از جمله عواملي روي آوردن به مواد مخدر در افغانستان است. عواملي که اين روزها بيشتر افغان‌ها با آن‌ها دست و پنجه نرم مي کنند و از پيامدهاي ناشي از آن‌ها رنج مي برند. اما روي آوردن زنان به اعتياد بيشتر از اين‌که متاثر از فقر، ناامني و بيکاري باشد، متاثر از زندگي خانوادگي آن‌ها است. زنان افغانستان بيشتر اوقات خود را در خانه سپري مي‌کند و فعاليت هاي آن‌ها محدود به چهار ديواري خانه مي‌شود. تحقيقات نشان می‌دهد؛ زناني که شوهران معتاد دارند، بيشتر از ساير زنان در معرض اعتياد به مواد مخدر قرار دارند.
از میان اشتراک کننده‌های پرسشنامه ۶۳ نفر که معادل آن به فیصد ۹۰٪ می‌شود فقر و فشار های خانوادگی را عامل اصلی اعتیاد زنان می‌دانند.

فشارهای خانوادهگی عامل رو آوردن زنان به مواد مخدر است؟
فرکانس درصد درصد معتبر درصد تجمعی
موافق ۳ ۴٫۳ ۴٫۳ ۴٫۳
بسیار موافق ۶۳ ۹۰٫۰ ۹۰٫۰ ۹۴٫۳
مخالف ۲ ۲٫۹ ۲٫۹ ۹۷٫۱
بسیار مخالف ۲ ۲٫۹ ۲٫۹ ۱۰۰٫۰
مجموع ۷۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

مرضیه خانم ۳۵ ساله است که به مواد مخدر رو آورده است او می‌گوید:« اولین بار که از مواد استفاده کردم پس از لت‌وکوب و دشنام های شوهرم بود.»
داکتر شایسته حکیم رییس شفاخانه‌ی ۱۰۰ بستر معتادین زن و اطفال می‌گوید که تعداد زیادی مراجعین زنانی استند که از فشار های خانوادگی به این پدیده پناه بردند.
از تعداد شرکت کننده های این پرسشنامه ۴۲ تن آن که ۶۰ فیصد می‌شود به این باور اند که علت رو آوردن زنان به مواد مخدر فقر و بی‌چاره‌گی است.

 

چقدر فقر و تنگدستی عامل رو آوردن زنان به مواد مخدر شده است؟

فرکانس درصد درصد معتبر درصد تجمعی
زیاد ۴۲ ۶۰٫۰ ۶۰٫۰ ۶۰٫۰
متوسط ۹ ۱۲٫۹ ۱۲٫۹ ۷۲٫۹
کم ۹ ۱۲٫۹ ۱۲٫۹ ۸۵٫۷
هیچ ۱۰ ۱۴٫۳ ۱۴٫۳ ۱۰۰٫۰
مجموع ۷۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

داکتر نگیتا مهربان، داکتر شفاخانه‌ی ۱۰۰ بستر معتادین زن و اطفال می‌گوید:« تعدادی بیشتر مریض‌های که در این شفاخانه بستر است غذا و مکان مناسب برای زندگی ندارند که این فقر پای اطفال شان را نیز به مصرف مواد مخدر آورده است.»
از میان ۷۰ تن اشتراک کننده‌ در پرسشنامه ۵۰ تن آن که ۷۱.۴ فیصد می‌شود عامل رو آوردن زنان به مواد مخدر را مهاجرت دانسته است.

 

آیا مهاجرت ها سبب رو آوردن زنان به مواد مخدر شده است؟
فرکانس درصد درصد معتبر درصد تجمعی
بلی ۵۰ ۷۱٫۴ ۷۱٫۴ ۷۱٫۴
نخیر ۲۰ ۲۸٫۶ ۲۸٫۶ ۱۰۰٫۰
مجموعه ۷۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

داکتر جمشید رسا روان‌پزشک در این باره می‌گوید که کشور های هم‌سایه در تقلید فرهنگ برای شهروندان ما نقش بارز را داشته است عامل بدبختی عده‌ی کثیر افراد جامعه ما تقلید های ناسالم از کشور های هم‌جوار ما است.
رییس شفاخانه‌ی ۱۰۰ بستر معتادین زنان و اطفال افغانستان در این باره گفت که ۳۰ درصد از بیماران این شفاخانه افرادی استند که از کشور های دیگر دوباره به افغانستان آمده اند.

نتیجه گیری:
۱- نظر به این تحقیق مهم ترین عامل رو آوردن زنان به مواد مخدر فشار های خانوادگی است که دولت باید برای جلوگیری این رویداد ها باید اقدامی کند.
۲- در این تحقیق عامل دیگر رو آوردن زنان به مواد مخدر دسترسی آسان به مواد های مخدر گفته شده است که وزارت داخله در کم کردن این گونه جرایم دست به کار شود.
۳- مهاجرت عامل دیگر رو آوردن زنان به مواد مخدر است که دولت در این رستا باید دل‌گرمی های را برای زیست زنان در کشور مهیا کند.
۴- عامل دیگر رو آوردن زنان به مواد مخدر فقر و گرسنگی است که دولت برای حل این مسله باید زمینه شغل و اشتغال زایی را برای زنان در نظر بگیرد و حق زندگی در سایه آرامش را برای زنان آماده سازد.
۵- در این تحقیق آمار نشان می‌دهد که یکی از عامل های رو آوردن زنان به مواد مخدر فعالیت مکان های چون قلیان است که در این باره وزارت داخله باید جدی وارد عمل شود و از ازدیاد معتادین در شهر جلوگیری کند .

منابع
۱- پرسشنامه
۲ـ طارق آرین سخن‌گوی وزارت امور داخله
۳- منیژه رمزی روانشناس دانشگاه کابل
۴- داکتر شایسته حکیم رییس شفاخانه‌ی صد بستر معتادین زنان و اطفال
۵- داکتر نگیتا مهربان داکتر شفاخانه‌ی صد بستر معتادین زنان و اطفال
۶- داکتر جمشید رسا

خبرنگار فرهنگستان ازکابل
سمیع صدیقی

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*