خانه / اقتصاد / صنعت

صنعت

تاثیر پالیسی های تشویقی سرمایه گذاری بر سکتور صنعت افغانستان

کابل/۲۳دلو/فرهگستان در دوره های مختلف تاریخ پالیسی های تشویقی سرمایه گذاری بخاطر رشد سکتور صنعت و حمایت از صنایع داخلی به منظور دست یافتن به توسعه اقتصادی در کشور یا به هدف افزایش در آمد و یا موارد دیگر در برابر رقبای خارجی اعمال گردیده است و هرکدام ازین پالیسی ها تاثیرات خاصی برمنافع ملی داشته اند. اجرای سیاست های ...

ادامه مطلب »

صنعت سفالی درافغانستان با خطر نابودی روبه‌رو است

صنعت سفالی درافغانستان با خطر نابودی روبه‌رو است   کابل/۱۰قوس/فرهنگستان سفال‌گران در افغانستان از ‌خطر نابودی صنعت سفالی در کشور ابراز نگرانی می‌کنند. شماری از سفال‌گران در شمال کابل گفته‌اند که بازار فروش ظرف‌های سفالی و ابزارهای گِلی کم‌رنگ شده‌است و بیشتر سفال‌گران این شغل را ترک کرده‌اند. به‌گفتۀ آنان، ناامنی‌ها سبب شده‌اند که پیوند آنان با خریداران ظرف‌های سفالی ...

ادامه مطلب »