خانه / اقتصاد / ساختمان و اعمار

ساختمان و اعمار

بیست و یک بند آب در کشور ساخته می شود

آقای غنی به مسوولان وزارت انرژی و آب گفته است که برای انجام کار ساخت این بند ها باید تحرکات بیشتر صورت بگیرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با شماری از مسوولان وزارت انرژی و آب از ساخت بیست و یک بند آب در افغانستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کشور با نشر خبرنامه ای نوشته است که مسوولان وزارت انرژی و آب به رییس جمهوری کشور گفته است که آنان ۱۱۱ بند را مطالعه کرده اند. در ...

ادامه مطلب »