خانه / اجتماع / رسانه ها

رسانه ها

گرامیداشت از روز جهانی مطبوعات در مزارشریف

با فرا رسیدن روز جهانی مطبوعات، شماری از خبرنگاران به دلیل فعالیت‌های چشمگیر و برجسته شان از طرف نهادهای گوناگون رسانه‌ای و غیررسانه‌ای مورد ستایش و قدرانی قرار گرفتند و به آن‌ها تقدیرنامه‌هایی داده شد. باوجودی که چالش‌های زیادی تاهنوز در برابر کار رسانه‌ای و خبرنگاری در افغانستان وجود دارد اما با آن هم دست اندرکاران رسانه‌ها و خبرنگاران کارهای ...

ادامه مطلب »