کابل/۵عقرب/فرهنگستان
شماری از آموزگاران در کابل طی یک قطع‌نامه‌ به پرداخت نشدن معاشات‌شان اعتراض کرده‌اند و از طالبان می‌خواهند تا قبل از رسیدن زمستان، معاش آنان را پرداخت کنند.
آموزگاران در کابل ام‌روز (چهارشنبه،۵ عقرب)، با نشر قطع‌نامه‌ای گفته‌اند که بحران شدید مالی در پی تحولات اخیر، بلند رفتن نرخ مواد اولیه، رسیدن زمستان و پرداخت نشدن به‌موقع معاشات آنان، بر مشکلات اجتماعی آنان به‌گونه جدی افزوده است.
معترضان خودکشی یک آموزگار در کارته نو شهر کابل و  جان باختن «ملازم» مکتب در بدخشان را نشانه‌ای از وقوع «فاجعه‌ انسانی» و «مرگ تدریجی» می‌دانند و از طالبان می‌خواهند تا هرچه زودتر جلوی این فاجعه‌ها را بگیرند.
با این حال، آنان در قطع‌نامه‌‌شان از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که نظام آموزشی افغانستان را فراموش نکند و به کمک‌های بشردوستانه خود در حمایت از معلمان در افغانستان ادامه دهد.
گفتنی است که در پی سقوط نظام و قدرت‌گیری طالبان در افغانستان، شمار زیادی وظایف‌شان را از دست داده‌اند و معاش هزاران کارمند دولتی از جمله معلمان پرداخت نشده است.
خبرنگار فرهنگستان از کابل
سمیع صدیقی