Farhangistan
خانه / آرشیو نویسنده: ادمین (برگه 9)

آرشیو نویسنده: ادمین

کاهش درامدها در افغانستان؛ نیاز مردم به کمک در حال افزایش است

کابل/۱۸حوت/فرهنگستان نهاد هشدار قحطی گفته است که در پی افزایش قیمت‌ها و کاهش درامد در افغانستان، نیاز مردم به کمک‌های بشردوستانه در حال افزایش است. این نهاد ام‌روز (چهارشنبه، ۱۸ حوت) با نشر گزارشی گفته است که پیش‌بینی می‌شود ذخایر غذایی مردم در روستاها پیش از رسیدن فصل برداشت محصول به پایان برسد و خانواده‌ها مجبور شوند با سطح پایین ...

ادامه مطلب »

بررسی جایگاه زن در جامعه براساس دیدگاه دینی و تکاملی

کابل/۱۷حوت/فرهنگستان هشتم مارچ (روز جهانی زن) ما را با این سوال روبه‌رو می‌کند: چرا از روز زن تجلیل صورت می‌گیرد؟ روزهای زیاد به مناسبت‌های بزرگی اختصاص داده شده که در روند زندگی انسان‌ها تأثیرات شگرفی به‌جا گذاشته است. مثلا روز جهانی مبارزه با ایدز، روز جهانی مبارزه با فقر، روز جهانی کودک، روز جهانی مبارزه با فساد. همه‌‌ی این‌ها روزهای ...

ادامه مطلب »

روز جهانی زن و نگرانی‌ها از وضعیت زنان در افغانستان

کابل/۱۷حوت/فرهنگستان هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان، عفو بین الملل، دیده‌بان حقوق بشر و شماری دیگر از سازمان‌های جهانی و نهادهای دیپلماتیک با گرامی‌‌داشت از روز زن، وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده می‌دانند. هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است که زنان افغانستان با پیامدهای بحران‌های گونه‌گون و نابرابری جنسیتی و تبعیض روبرو استند. ...

ادامه مطلب »

زنانِ ارزگان: با آمدن طالبان روز خود را فراموش کرده‌ایم

کابل/۱۷حوت/فرهنگستان هم‌زمان با هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، شماری از زنان در ولایت ارزگان می‌گویند که به قدرت‌رسیدن طالبان زندگی‌شان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. این زنان می‌گویند که چالش‌های زندگی سبب شده که روز جهانی همبستگی زنان از یادشان برود. زرغونه که تا پیش از سقوط افغانستان به‌دست طالبان در شهر ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان تجارت ...

ادامه مطلب »

واکنش‌ها به گردن آویختن ابزارهای موسیقی نوازندگان در کنر

کابل/۱۵حوت/فرهنگستان از چند روز به این‌سو یک نوار تصویری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گفته می‌شود نیروهای طالبان بر گردن چند تن از نوازندگان و یا آوازخوانان محلی ولایت کنر ابزارهای موسیقی را آویزان کرده و آنان را در جاده‌های عمومی می‌گردانند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پخش این نوار تصویری را اهانت و توهین در برابر ...

ادامه مطلب »

دراوکرائین چه می گذرد؟

دراوکرائین چه می گذرد؟ حوادث کنونی اوکرائین شایدبزرگترین تشنج بعدازجنگ جهانی دوم درروابط بین المللی باشد. شایدحتی خطرناکترازبحران راکتی سال ۱۹۶۲کوبابه عنوان بزرگترین بحران درروابط بین المللی بعدازجنگ جهانی دوم ثبت تاریخ شود. آنچه دراوکرائین وماحول آن می گذرد، ازلحاظ احتمال وقوع رودرروئی درصورت حدوث اشتباهات فنی تباه کن درسطح بالاتری قرارداردواهمیت فرآینداین بحران درتدوین یک دوره نوین درتاریخ روابط بین المللی هم ازاهمیت کم سابقه ای برخورداراست. حوادث کوبا درزمانی اتفاق افتیدکه سرنوشت بشریت باموجودیت دواردوگاه سرمایه داری وسوسیالیزم قبلاً رقم خورده بود؛ صفوف نیروهاوسمت حوادث مشخص بود ودراوضاع واحوالی مشخص جهان به سوی رودرروئی بخاطردفاع ازمنافع هرطرف درگیردرحرکت بودوجان مطلب این بودکه تقویت مواضع ازهردوجانب باعث این رودرروئی شده بودکه بالاخره کوتاه آمدن دوطرفه باعث حل این مشکل خطرناک جهانی شد. ولی امروزدراوکرائین حرف برسرعقب نشینی هردوطرف درمیان نیست. معضله بکلی متفاوت است؛ یک طرف به پیشروی غیرمتعهدانه وفریبکارانه متوسل شده وجانب دیگر جاوامکانی برای عقب رفتن ورفع تشنج ندارد. درواقع درفرآینداین بحران حرف برسرتغییرعظیم ژئوپولیتیک یابودونبودیک هویت تاریخی بزرگترین سرزمین جهان یعنی روسیه، حرف برسرحذف ویارشدروابط ونظم نوینی که داردسربلندمی کندوحرف برسربرقراری صلح وامنیت درکادرنظمی نوین دراین مقیاس برای همه جهانیان است. هرنوع حرکت خطائی که دراین مقطع صورت گیردبیشترازبحران موشکی کوبا، با سرنوشت مجموع بشریت سروکاردارد. آنچه دراوکرائین می گذرددارای یک بعدظاهری است که بستگی به حوادث روی صحنه دارد؛ این فقط نیم رخ ناقصی ازکوه یخی است که فقط راس آن ازدریای حقایق سربرون آورده است وحوادث کنونی اوکرائین رارقم می زند، بعددیگری هم درپشت حوادث جاری اوکرائین عمل میکندکه این دیگرتعیین کننده حتی آینده زندگی بشردرروی زمین می تواندباشدوعبارت است ازرودرروئی روسیه باامریکاوناتو. این رودرروئی ناشی ازخلف وعده واتکابه دروغ است که ازجانب امریکا واردمیدان شده ومسئله بودونبودروسیه رامطرح می سازد. درواقع امریکا با تخلف ازوعده ای که درپایان جنگ سردبه شوروی درجهت عدم پیشروی ناتوبسوی شرق اروپاداده بود، روسیه رادربرابرخطرنابودی قرارداده است. دقیقاًازاین زاویه است که حوادث امروزی اوکرائین رابایددید. اگر تنهادرکادرتجریدی ومحدودمنطقه ای اروپائی وروابط ظاهری بین المللی مبتنی برقوانین موجودبین المللی درنظرگرفته شودبه موضع گیری های سطحی ونادرستی چون محکوم کردن روسیه بخاطراین «قانون شکنی بین المللی»(گرچه ناتووامریکاصدباربدترازآن دریوگوسلاویا، سومالی، افغانستان، عراق، لیبیا، سوریه، یمن وغیره عمل کرده اند)می انجامدواصل موضوع که عبارت ازتجاوزوپیشروی مزیدناتوودرنتیجه باعث حتمی شدن خطرجنگ جهانی میگردد، ازنظرهادورمی ماند. دراین روزهاپیهم اسنادبسیارمعتبری رومیشودکه نشان میدهدامریکائی ها وناتودربحبوحه ختم جنگ سردبه شوروی ها ازعدم پیشروی به سوی شرق اطمینان ووعده داده بودندولی عملاًدرحهت مخالف حرکت کردند. مثلاًدراین ارتباط«رولان دیوما»وزیرامورخارجه فرانسه درزمان «فرانسوامیتیران»دراین زمینه اظهارات بسیارروشن دارد؛ دریکی ازبرنامه های Sud Radioمورخ دوم ماه مارس۲۰۲۲ درجواب ژورنالیست رادیودرباره تعهدات رهبران ناتووغرب درمسئله عدم پیشروی ناتوبه سوی شرق بعدازختم جنگ سردباصراحت میگویدکه درجلسه ای مرتبط باوحدت دوآلمان باحضور«گرباچف» و«شواردنازه»، «جورج بوش» و«جمیزبیکر»وزیرامورخارجه ایالات متحده امریکا، روسای دولتهای انگلستان، آلمان، فرانسه ودبیرکل ناتو، «شواردنازه» وزیرخارجه وقت شوروی درموردپایان جنگ سردوبرگشت به فضای صلح دومسئله رامطرح می سازد: ۱- به مثابه ضمانت ازصلح، همه نمادهاوبنیادهای یادگاری پیروزی ارتش شوروی برفاشیزم، به مثابه وظیفه دولت آلمان حفظ ونگهداری شود. ۲- ناتو به کشورهای سابق متحدشوروی توسعه پیدانکند. «رولان دیوما»میگوید همه وزرای خارجه حاظردرجلسه به اتفاق این دوشرط راپذیرفتندولی متاسفانه به سندکتبی مبدل نشد. باهمه این واقعیتهای انکارناپذیرناتوازسال۱۹۹۹به بعدپیهم بسوی شرق تامرزهای روسیه خزیده وامنیت این کشوررادرمعرض خطرواقعی قرارداده است. مسلماًپیوستن اوکرائین به ناتومی توانست آخرین میخی باشدکه درتابوت فضای امنیتی برای روسیه کوبیده می شد؛ درچنین وضعی چه می شدکرد؟ صرفنظرازخوش بینی ویابدبینی نسبت به روسیه ورهبران وسیستم سیاسی موجوده آن این واقعیت بلافاصله مطرح میشودکه آن طوری که «ولادیمیرپوتین» گفت، امریکائی هابا نصب موشکهای هسته ای دراوکرائین، قادرخواهندبوددرظرف پنج دقیقه مسکورابمباردمان اتمی بکنندواین چیزی است که میتواندخطرجنگ ونابودی بشریت رابیشترازهرزمانی محتمل تربسازد. ازجانبی هم زورگوئی، تقلب وگردنکشی امریکا ازقوانین بین المللی برکسی پوشیده نیست. پس مسئله بودونبودروسیه درمیان است. این چیزی است که ازکسی پنهان هم نیست. مزیدبراین، آقای «زلینسکی» رئیس جمهوراوکرائین درجلسه امنیتی مونیخ ازتمایل کشورش به دست یابی به سلاح اتمی هم پرده برداشت. همه میدانیم که اوکرائین میتوانددرمدت بسیارکوتاهی به آن دست یابد. حالا ازروس کشی فاشیستهای اوکرائینی که دردونباس عملی میشدهم اگر بگذریم، رژیم کنونی اوکرائین که پیهم درتقلا بودواردناتوشود، خطرنابودی روسیه رابه طوربسیارجدی مطرح میساخت. درچنین احوالی که روسیه رسیدن فاجعه راباچشمان بازمی دیدودروازه ورودبه حهنم راهم دروجودهمین رژیم کنونی اوکرائین که قسماًمتکی برنیروهای فاشیستی یعنی نئونازی هاولی دست نشانده امریکائی هااست، می دید، میتوانست بی تفاوت باقی بماند؟ حالااگر حتی روح بخش دوم منشورامنیتی اروپادرگردهمآئی های استانبول(۱۹۹۹) واستانه(۲۰۱۰) راهم (که تقویت امنیت خودی نبایدباعث تضعیف امنیت دیگران شود)درنظرنگیریم، درحالتی که امریکابی توجه به کوچکترین حدرعایت امنیت روسیه باتکبری فرعونی درجهت ایجادزمینه های تضعیف وتهدیدآن عمل میکردآیا روسیه حق نداشت جلوآنرابگیرد؟ دراین زمینه روسیه درمدت هشت سال تلاش نمودبامجبورساختن اوکرائین به تمکین دربرابرقراردادمینسک اوضاع راآرام سازدولی امریکائی هانگذاشتنداین امرعملی شود. امروزمعضله درنقطه ای قرارگرفته است که جلوگیری ازتبدیل شدن اوکرائین به تخته خیزتجاوزامریکا وناتوعلیه روسیه تنها وتنها به غیرنظامی ساختن وپاک سازی اوکرائین از شرنئونازیزم، میتواندحل گردد. دنیاشاهداست که روسیه تمام امکانات مسالمت آمیزودیپلوماتیک رابه آزمایش کشیده بودتامانع این پیشروی شودولی هیچ گوشی به این خواست مشروع روسیه برای زنده ماندن درشرایطی که خودش برای خودتعیین میکرد، بدهکارنبود. بالاخره روسیه بالاجباروبااقدامی قاطع جلواین روندخطرناک راسدکرد. این اقدام روسیه رابایددرمقیاس پیش گیری از جنگی«عملاًاعلام شده»دید. این اصل است وبقیه فرع. درچنین شرایطی برای من موضع گیری بعضی ازاحزاب کمونیستی که اقدام روسیه رامحکوم می کنند قابل درک نیست. این موضع گیری بیشتربرخوردی کشیش مآبانه است تایک موضع گیری دفاع ازصلح واقعی ومنصفانه ودفاع اصولی برپایه رعایت منافع حیاتی خلقهای کشوربزرگی چون روسیه که درمعرض یکی ازخطرناکترین نقشه های تعرضی تاریخ معاصرقرارگرفته است. اصولاً انتظارمی رفت که مسئولیت عام وتام این بحران به امریکاوناتوکه باعث بروزآن شده اند، نسبت داده شود. درنتیجه این موضع گیری عده ای ازاحزاب کمونیستی وچپ بسیاراپورتونیستی وتلاشی درجهت حفظ قیافه ای حق به جانب است که گویاگردنکشی روسیه ازقواعدبین المللی رامحکوم می کندولی دربرابر، قربانی شدن این کشورعظیم رادرصورت انفعال آن نادیده میگیرد. به نظرمن این موضع گیری راازکارزاربی سروپای تبلیغاتی غرب وناتوکه عمدتاًمبتنی برجعل ودروغ است وتاثیرمخرب بزرگی برذهنیت وافکارعامه دنیا به جاگذاشته است، نمی شودجدادانست. آیاکمونیستهاونیروهای چپ حق دارنددرصورت فشاراین کارزارجعل ودروغ (که درست است که بسیارنیرومندوغیرقابل انعطاف است)کمرخم کنند؟ قابل یادآوری است که اگرواقعاًامکان احترازازاین اقدام پیشگیرانه ازراه های دیپلوماتیک وسازشهای متقابل برای حفظ صلح وجلوگیری ازپیشروی ناتوتادم درب روسهاوجودمیداشت ودرآن صورت روسیه بازوروارداوکرائین میشد، به حق دران صورت این اقدام رامی شدوبائیستی فقط وفقط تجاوزگرانه نامید. اینکه این احزاب کمونیستی چاشنی ای هم ازضدیت باامریکا وتحریکات آن رادرموضعگیری خودعلاوه می کنند دراصل موضوع تغییری واردنمی کند. بایدمسئولیت امریکا درمقیاسی واقعی دربروزوشکل گیری این حوادث، مشخصاًمطرح شود، زیرامنشاءو اساس حوادث اوکرائین درسیاست تجاوزگرانه امریکاوناتونهفته است واین اصلِ بزنگاه است. درنهایت این احزاب برای توجیه شرمسارانه این موضع گیری، به چاشنی انتقادی ای هم ازامپریالیزم امریکا متوسل شده اند. مشکل عمده کاراینجااست که دراین موضع گیری هااصل به جای فرع قرارداده می شودودرنتیجه دربرابریک امر دارای اهمیت اصولی، موضع گیری ای کج ومعوج درپیش گرفته می شود؛ گواینکه روسیه درقبال اوکرائین ازموضع ناسیونالیستی وصرفاًبخاطراینکه این کشوراوکرائین است، چنین برخوردی می کند؛ درحالیکه دراین میانه اوکرائین فقط وسیله حل یک معمای بسیاربغرنج است نه خودمعادله. آدرس معادله وطرف اصلی معامله امریکا وناتواست که اوکرائین بیچاره راوارداین گودکرده است کمااینکه اگرهرکشوردیگری به جای اوکرائین درچنین موقعیتی قرارمیداشت، به همین سان وجه المعامله امریکا درتقابل باروسیه قرارمی گرفت. درنهایت میتوان گفت که بشریت این روزهای پرازترس ودلهره راپشت سرخواهدگذاشت. روسیه که کاردناتوبه استخوانش رسیده احتمالاً عقب نشینی نخواهدکردواوکرائین غیرنظامی خواهدشدوگروه های آدمکش ووحشی نئونازی به سزای اعمال غیرانسانی خودخواهندرسید وامریکا وناتوفقط به این امرتمکین خواهندکردکه قماری راباخته اندبدون اینکه به روی خودبیاورندوبرای توجیه این باخت وماجراجوئی خطرناک خود، تحریمهاراوسیله قرارمیدهند؛ تحریمهائی که چون تیغ دُو دَمِ برانی عمل خواهندکرد. ظاهراین تحریمهابرای روسیه کشنده است ولی درواقعیت به همان پیمانه نه تنهابرای مردمان کشورهائی که رهبران آنهابه این جنون دست زده اندبلکه حتی برای خودسردمداران دنیای سرمایه وستم هم بی هزینه نخواهدبودچه بساکه هزینه هادرعرصه هائی هم بسیارگران ترازآنچه پیش بینی شده است، خواهندبود؛ مثلاًدرعرصه فعالیتهای مشترک درفضا(ایستگاه فضائی بین المللی وکمک هوافضای روسیه برا ی تقویت انترنت دربریتانیا، فروش موتورهای راکتهای فضائی به امریکاوغیره)، عرصه انرژی به ویژه ارسال گازبه اروپا وغیره. بالاخره این رودرروئی که ازجانب ناتووامریکا برروسیه تحمیل شده است، به احتمال بسیارقوی به مثابه یکی ازمهمترین عوامل تعیین کننده زایش پردردنظم نوین بین المللی که مشخصه اصلی آن پایان دنیای تک قطبی وزورگوئی قلدرمنشانه امریکا است، عمل خواهدکرد. نویسنده : اسدالله کشتمند ۰۴,۰۳,۲۰۲۲

ادامه مطلب »

زهرا جویا در میان دوازده ‌’زن سال’ در مجله تایم

کابل/۱۳حوت/فرهنگستان مجله تایم لندن در میان دوازده زن سال، نام زهرا جویا بانوی خبرنگار افغانستان نگاشته است. زهرا که اکنون با گروهی از زنان دیگر در بریتانیا به سر می‌برد سرگرم کار خبرنگاری و کار در عرصه حقوق بانوان است. دوازده زن سال در مجله تایم لندن؛ هنرمندان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و شاعرانی استند که فعالیت کار آن‌ها در ...

ادامه مطلب »

فقر و ناداری در افغانستان؛ شمار کودکان کارگر افزایش یافته است

کابل/۱۲حوت/فرهنگستان هم‌زمان با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، افزایش کودکان کارگر در ماه‌های پسین در کابل و برخی ولایت‌های دیگر نگرانی‌ سازمان‌های جهانی را به دنبال داشته است. پیش از این، صندوق نجات کودکان گفته است که بر اساس یافته‌های این نهاد، بیش از یک میلیون کودک در افغانستان سرگرم کار اند. نصیر احمد یازده ساله نمونه یی از ...

ادامه مطلب »

شهناز رسولی برنده‌ي بهترین جایزه پزشکی جامعه سویدن شد

کابل/۱۰حوت/فرهنگستان شهناز رسولی بانوی افغانستانی برنده‌ی جایزه تلاش و مبارزه برای بهبود بهداشت جامعه سویدن در سال ۲۰۲۱ شد. این جایزه یکی از معتبرترین جوایز جامعه‌ی پزشکی سویدن است که همه ساله برای داکتران فعال اهدا می‌شود. این جایزه روز گذشته (دوشنبه، ۲۸ فبروری) رسماً در مجلس نماینده‌گان شمال سویدن به خانم رسولی اهدا شد. خانم رسولی تحصیلات خود را ...

ادامه مطلب »

وزارت مهاجرین: در شش ماه گذشته ۵۵۰ هزار مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند

کابل/۱۰حوت/قرهنگستان به دنبال نشر گزارش‌ها از اخراج اجباری شهروندان افغانستان از ایران و پاکستان، مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان اعلام کرده‌اند که طی شش ماه گذشته دست‌کم ۵۵۰ هزار تن از ایران، پاکستان و دیگر کشورها به افغانستان بازگشته‌اند. محمد ارسلا خروتی، معین وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان این مطلب را ام‌روز (سه‌شنبه، ۱۰ حوت) در نشست خبری این وزارت ...

ادامه مطلب »